"Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй холимог бүлэгт зохион байгуулах арга зүй" багш нарыг бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдаж байна.

"Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй холимог бүлэгт зохион байгуулах арга зүй" багш нарыг бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдаж байна.

"Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь" төслийн "Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй холимог бүлэгт зохион байгуулах арга зүй" багш нарыг бэлтгэх сургалт 2018 оны 11 сарын 29-30 хооронд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтанд Ховд, Өвөрхангай аймгийн болон нийслэлийн Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн багш нар хамрагдаж байна.

 

Сэтгэгдлүүд