"БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН, ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ" СЭДЭВТ ЧАДВАРЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

"БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН, ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ" СЭДЭВТ ЧАДВАРЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Нийслэлийн НТБТ-үүдийн сургалтын менежерүүд, нийгмийн ажилтнууд мөн үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд нийт 33 хүн хамрагдсан тус сургалтад "Суралцагчдын үнэлгээний шинэчилсэн журам, бодлого, чиглэл" сэдвээр Боловсролын үнэлгээний төвийн хэлтсийн дарга Л.Ганбат, "Блюпринт"-ийн ойлголтын талаар Боловсролын үнэлгээний төвийн хэлтсийн дарга н.Гантуяа, Боловсролын мэдээллийн сангийн талаар НБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Г.Мөнхбилэг, "Хүүхэд хамгаалал, хариу үйлчилгээ" сэдвээр "Хөөрхөн зүрх" ТББ-ын зохицуулагч Б.Оюундарь нар мэдээлэл хийж, сургалт явууллаа.

Сэтгэгдлүүд