НТБҮТөвийнхөн Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн багийнханы уулзалт боллоо.

НТБҮТөвийнхөн Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн багийнханы уулзалт боллоо.

НТБҮТөвийнхөн Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн багийнханы уулзалт боллоо.

Сэтгэгдлүүд