"Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх" сургалт болно.

"Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх" сургалт болно.

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Насан туршийн боловсролын багш нарыг "Эрх зүйн хөтөч"-р бэлтгэх сургалт 2019 оны 01-р сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд зохион байгуулагдана.

Сэтгэгдлүүд