"Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, насанд хүрэгчтэй ажиллах арга зүй" сургалт болно.

"Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, насанд хүрэгчтэй ажиллах арга зүй" сургалт болно.

НТБҮТ, Хан-Уул дүүргийн 63-р тусгай сургуультай хамтран "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, насанд хүрэгчтэй ажиллах арга зүй" сургалтыг 2019 оны 01-р сарын 28, 29-нд Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 63-р тусгай сургууль дээр зохион байгуулна.

Сэтгэгдлүүд