"Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх" сургалт боллоо.

"Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх" сургалт боллоо.

Монгол Улсын ЗГ-ын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор  “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан. Тус хөтөлбөрийн гол зорилт нь эрх зүйн хөтчийн үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх явдал юм.  Эрх зүйн хөтчөөр бэлтгэгдэх хүмүүсийг сургах сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг боловсруулж “Эрх зүйн хөтөч” бэлтгэх эхний ээлжийн сургалтыг 1 дүгээр сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Хууль Зүйн үндэсний хүрээлэнгээс амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад 21 аймгийн Насан туршийн боловсролын төвийн багш нар,  мөн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажил хариуцсан  мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Сэтгэгдлүүд