"Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, насанд хүрэгчидтэй ажиллах арга зүй" сургалт боллоо.

"Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, насанд хүрэгчидтэй ажиллах арга зүй" сургалт боллоо.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, насанд хүрэгчидтэй ажиллах арга зүй" сургалтыг 63 дугаар тусгай сургууль дээр 2019 оны 1 дүгээр сарын 28, 29-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, Нийслэлийн СХД, ЧД, БГД, БНД, НД, ХУД, СБД, Архангай, Өвөрхангай аймгийн насан туршийн боловсролын төвүүдийн багш нар хамрагдлаа. Уг сургалтын үр дүнд багш нар тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдүүдийн сурах орчин, сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах туршлага судалж, тэдэнд анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг болох юм.

Сэтгэгдлүүд