Насан туршийн боловсролын магистрын сургалтад бүртгэж байна.

Насан туршийн боловсролын магистрын сургалтад бүртгэж байна.

Гадаад, дотоодын их дээд сургуулийг бакалаврын боловсрол эзэмшиж төгссөн иргэдийг Насан туршийн боловсролын боловсролын магистрын сургалтанд  элсэн суралцахыг урьж байна.

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2 жил

Суралцах хэлбэр: Эчнээ сургалт

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага:

Элсэгчид нь магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийг /гадаад, дотоод/ бакалаврын зэрэгтэй төгссөн байх
Дипломын голч дүн нь 2.5-аас доошгүй байх

Бүртгэл: 2015 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн /9-р байр/ 41 тоот өрөөнд явагдана.

 Бүртгүүлэх үед бүрдүүлж ирэх материал:

 • Бакалаврын диплом, хуулбарын хамт
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Цээж зураг /3х4/ 2 хувь
 • Төрийн алба хаагчийн анкетыг зааврын дагуу бөглөж бэлдэж ирэх
 • Ажиллаж байгаа бол /ЕБС-д/ ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбарын хамт
 • Сургалтын төлбөр 1.403.000 ₮ /төлбөрийг бүртгүүлэх үед дансны дугаар авч хийнэ/

Холбоо барих: С.Эрдэнэцэцэг 99875899 


БАГШ-БАКАЛАВРЫН НЭГ ЖИЛИЙН /ХӨРВӨХ/ СУРГАЛТАНД БҮРТГЭЖ БАЙНА

ЕБС-д судалдаг үндсэн хичээлүүдийн чиглэлээр, багш бус мэргэжилтэй, бакалаврын боловсрол эзэмшсэн иргэдэд зориулан, багшийн мэргэжил эзэмших нэг жилийн сургалтанд элсэн суралцахыг урьж байна.

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 1 жил

Суралцах хэлбэр: Өдөр ба зайн сургалт

Хөрвөх мэргэжил: ............багш мэргэжлээр бакалаврын боловсрол эзэмшинэ.

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага:

 • Элсэгчид нь ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөрт орсон  үндсэн хичээлийн чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн байх
 • Дипломын голч дүн нь 2.5-аас доошгүй байх
 • Зайнаас суралцагч нь мэргэшлийн хичээлийн чиглэлээр кредитийн зөрүүгүй байх.
 • ЕБС-д одоо ажиллаж байгаа, 3 буюу түүнээс дээш жил ажилласаныг батлах нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн бичилт бүхий дэвтэртэйгээ ирж буртгүүлнэ.

Бүртгэл: 2015 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн /9-р байр/ 41 тоот өрөөнд явагдана.
Хичээл: 2015 оны 02-р сарын 02-ны өдөр эхлэх болно.

Бүртгүүлэх үед бүрдүүлж ирэх материал:

 • Бакалаврын диплом, хуулбарын хамт
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Цээж зураг /3х4/ 2 хувь
 • Төрийн алба хаагчийн анкетыг зааврын дагуу бөглөж бэлдэж ирэх
 • Ажиллаж байгаа бол /ЕБС-д/, ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбарын хамт
 • Сургалтын төлбөр 1.650.000₮ /төлбөрийг бүртгүүлэх үед дансны дугаар авч хийнэ

Холбоо барих: С.Эрдэнэцэцэг 99875899 


ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН МАГИСТРЫН СУРГАЛТАНД БҮРТГЭЖ БАЙНА

Гадаад, дотоодын их дээд сургуулийг бакалаврын боловсрол эзэмшиж төгссөн иргэдийг Насан туршийн боловсролын боловсролын магистрын сургалтанд  элсэн суралцахыг урьж байна.

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2 жил
Суралцах хэлбэр: Эчнээ сургалт
Элсэгчдэд тавигдах шаардлага:

Элсэгчид нь магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийг /гадаад, дотоод/ бакалаврын зэрэгтэй төгссөн байх
Дипломын голч дүн нь 2.5-аас доошгүй байх

Бүртгэл: 2015 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн /9-р байр/ 41 тоот өрөөнд явагдана.

Бүртгүүлэх үед бүрдүүлж ирэх материал:

 • Бакалаврын диплом, хуулбарын хамт
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Цээж зураг /3х4/ 2 хувь
 • Төрийн алба хаагчийн анкетыг зааврын дагуу бөглөж бэлдэж ирэх
 • Ажиллаж байгаа бол /ЕБС-д/, ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбарын хамт
 • Сургалтын төлбөр 1.650.000₮ /төлбөрийг бүртгүүлэх үед дансны дугаар авч хийнэ/

Холбоо барих: С.Эрдэнэцэцэг 99875899 

МУБИС-Боловсрол судлалын сургуулийн Насан туршийн боловсрол тэнхим

Сэтгэгдлүүд