“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Төв аймагт

“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Төв аймагт

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Монголбанк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан болон Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 2019 оны 2 дугаар сарын 19-21-ны өдрүүдэд Төв аймгийн 27 сумын Насан туршийн боловсролын төвийн 30 багш нарын хүрээнд зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдлүүд