Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалт болно.

Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалт болно.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран Нийслэлийн дүүргүүдийн НТБТ-ийн багш нарыг чадавхжуулах "Эрх зүйн хөтөч" бэлтгэх сургалтыг 2019 оны 2-р сарын 25, 26-нд зохион байгуулна.

Сэтгэгдлүүд