"Сургуулийн гадна буй хүүхдийг боловсролд тэгш хамран сургахад орон нутгийн удирдлагын үүрэг, оролцоо" сургалт ЧД-т зохион байгуулагдлаа.

"Сургуулийн гадна буй хүүхдийг боловсролд тэгш хамран сургахад орон нутгийн удирдлагын үүрэг, оролцоо" сургалт ЧД-т зохион байгуулагдлаа.

НТБҮТ-өөс Монгол дахь Японы Хүүхдийг Ивээх Сантай хамтран "Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь" төслийн хүрээнд "Сургуулийн гадна буй хүүхдийг боловсролд тэгш хамран сургахад орон нутгийн удирдлагын үүрэг, оролцоо" сургалтыг 2019 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ, 10, 12, 17, 18 дугаар хороо, өрхийн эмнэлэг, ЕБС-ийн удирдлага, ажилтнуудад зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд