"Хүүхэд хэрэглэгчийн хэрэглээний боловсрол" сургалт зохион байгуулагдаж байна.

"Хүүхэд хэрэглэгчийн хэрэглээний боловсрол" сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Олон улсын хэрэглэгчийн өдрийг тохиолдуулан "Хүүхэд хэрэглэгч-2019" аяны хүрээнд "Хүүхэд хэрэглэгчийн хэрэглээний боловсрол" сургалтыг нийслэлийн НТБ-ын багш нарт зохион байгуулж байна. Тус сургалт нь хүүхдийг хэрэглээний зөв дадалд сургах, хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль болон холбогдох хууль, тогтоомжийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх мэдлэгийг олгох зорилготой юм.

Сэтгэгдлүүд