Баянгол дүүргийн НТБТ-д ажиллаж байна.

Баянгол дүүргийн НТБТ-д ажиллаж байна.

НТБҮТ-ийн мэргэжилтнүүд Баянгол дүүргийн НТБТ-ийн үйл ажиллагаатай танилцах, сургалт, үйл ажиллагаанд зөвлөн туслахаар ажиллаж байна.

Сэтгэгдлүүд