Нийслэлийн СХД-ийн АБ-НТБТ-д зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна.

Нийслэлийн СХД-ийн АБ-НТБТ-д зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна.

Төвийн үйл ажиллагаа, боловсрол нөхөн олгох болон насанд хүрэгчдийн сургалтын явц, баримт бичгийн боловсруулалттай танилцан, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор НТБҮТ-ийн зөвлөх баг 2019 оны 3 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд СХД-ийн АБ-НТБТ дээр ажиллаж байна. Өнөөдөр Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалт зохион байгуулдаг Улаанчулуутын төв, ЕБ-ын 76, 65, 42 дугаар сургуулиуд дээр холимог бүлгээр хичээллэдэг бага боловсролын түвшний 4 анги, сүлжмэлийн сургалт зохион байгуулагдаж байсан насанд хүрэгчдийн сургалтын төв зэрэг 5 газрын үйл ажиллагаа, хичээлийн явцтай танилцав. 3 дугаар сарын 13-ны өдөр нийслэлийн ЕБ-ын 12 дугаар сургууль, АБ-НТБТ дээр үргэлжлүүлэн ажиллах болно.

Сэтгэгдлүүд