Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх үндэсний сургалт болж байна.

Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх үндэсний сургалт болж байна.

"Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн хүрээнд эрх зүйн хөтөч бэлтгэх үндэсний сургалтын 3 дахь удаагийн сургалт хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд 3 сарын 14, 15 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн сургалтад аймаг нийслэлийн НТБТ-ийн багш нар хамрагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд