Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллалаа.

Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллалаа.

Энэ онд улсын төсвөөр Насан туршийн боловсролын анхны жишиг төв Багануур дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр баригдахаар төлөвлөгдсөнтэй холбогдуулан 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр НТБҮТөвийн захирал, мэргэжилтнүүд барилга баригдах газар дээр очиж танилцлаа.
Мөн НТБҮТөвийн баг Багануур дүүргийн НТБТөвийн үйл ажиллагаа, насанд хүрэгчдийн болон боловсрол нөхөн олгох сургалтын явц, баримт бичгийн боловсруулалттай танилцан багш нартай уулзаж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Сэтгэгдлүүд