“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Дорноговь аймагт зохион байгуулагдаж байна.

“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Дорноговь аймагт зохион байгуулагдаж байна.

Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтанд Дорноговь, Говьсүмбэр аймгуудын Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж байна.

Сургалт: 4-р сарын 16-18 хооронд Дорноговь аймгийн МСҮТ-ийн Соёлын танхимд үргэлжлэх юм. Тус сургалтыг БСШУСЯ-ны харъяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан хамтран зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдлүүд