Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Дорноговь, Говь-Сүмбэр аймгуудын НТБ-ын багш нар "Санхүүгийн сургагч багш"-аар бэлтгэгдлээ.

Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Дорноговь, Говь-Сүмбэр аймгуудын НТБ-ын багш нар "Санхүүгийн сургагч багш"-аар бэлтгэгдлээ.

БСШУСЯ-ны харъяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв нь Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сантай хамтран орон нутгийн санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтаа 17 дахь аймагтаа зохион байгуулж, одоогийн байдлаар нийтдээ 519 сургагч багш бэлтгээд байна. Мөн 2019 оны эхний улиралд үндэсний хэмжээнд 628 удаагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 21404 хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд санхүүгийн боловсрол түгээгээд байна.

Сэтгэгдлүүд