Насан туршийн боловсролын багш нар тусгай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байна.

Насан туршийн боловсролын багш нар тусгай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд