Санхүүгийн мэдлэг олгох, сургагч багшийн сургалт Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотод үргэлжилж байна.

Санхүүгийн мэдлэг олгох, сургагч багшийн сургалт Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотод үргэлжилж байна.

Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтанд Архангай аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж байна. Сургалт: 5-р сарын 6-8 хооронд Архангай аймгийн ЗДТГ-ын сургалтын танхимд үргэлжлэх юм. Тус сургалтыг БСШУСЯ-ны харъяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан хамтран зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдлүүд