Архангай аймгийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллаж байна.

Архангай аймгийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллаж байна.

НТБҮТ-ийн зөвлөн туслах баг 2019 оны 05 дугаар сарын 9-10-ны өдрүүдэд Архангай аймгийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллан, насан туршийн боловсролын багш нарын сургалтыг зохион байгуулж, төвийн үйл ажиллагаа, багш нарын ажилтай танилцаж, зөвлөн туслах ажлыг гүйцэтгэлээ.

Сэтгэгдлүүд