Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт Өвөрхангай аймагт үргэлжилж байна.

Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт Өвөрхангай аймагт үргэлжилж байна.

"Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэг дээшлүүлэх хөтөлбөр"-ийн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нарыг Санхүүгийн сургагч багшаар бэлтгэх сургалт 5-р сарын 10-12 өдрүүдэд Монголбанкны сургалтын танхимд зохион байгуулагдаж байна.

БСШУСЯ-ны харъяа НТБҮТ, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан хамтран 19 дэх аймагтаа Санхүүгийн сургагч багшийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулж, НТБ-ын нийт 400 гаруй багшийг хамруулаад байна.

Сэтгэгдлүүд