“Насан туршийн боловсрол”-ын үндэсний хөтөлбөрийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.

“Насан туршийн боловсрол”-ын үндэсний хөтөлбөрийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.

“Насан туршийн боловсрол”-ын үндэсний хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, БСШУЯ, Боловсролын хүрээлэн, МУБИС-ийн багш, судлаач, Дархан-Уул, Орхон, Төв аймгийн болон нийслэлийн дүүргүүдийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн захирлууд болох 33 хүнийг хамруулсан хэлэлцүүлгийг 2015.04.02-нд зохион байгуулав. Цаашид “Насан туршийн боловсрол”-ын үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлгийг үе шаттайгаар зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Сэтгэгдлүүд