Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд БСШУСЯ-ны харьяа НТБҮТ, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан хамтран орон нутагт санхүүгийн сургагч бэлтгэх сургалт зохион байгуулж байгаа билээ. 5-р сарын 10-12-нд Өвөрхангай аймгийн НТБ-ын багш нарыг сургалтад хамруулж, сургалтын гарын авлага, материалаар хангаж, сургагч багшаар бэлтгэлээ.

Сэтгэгдлүүд