“Санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багшийн сургалтын шинэ загварыг турших” сургалт болж байна.

“Санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багшийн сургалтын шинэ загварыг турших” сургалт болж байна.

“Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн мэдлэг олгох тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд Дэлхийн банк, Монголбанк, БСШУСЯ-ны харьяа НТБҮТөв хамтран “Санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багшийн сургалтын шинэ загварыг турших” сургалтыг НТБ-ын болон санхүүгийн сургагч багш нарт 2019 оны 6 сарын 4 – 6-нд Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдлүүд