Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалтыг Дундговь аймагт зохион байгууллаа.

Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалтыг Дундговь аймагт зохион байгууллаа.

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн эрх зүйн хөтчийн үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байгаа билээ. Энэ удаад эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалтын V ээлжийг Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран тус аймагт зохион байгууллаа. Сургалтад Дундговь аймгийн сумд дахь Насан туршийн боловсролын төвийн сургагч багш, ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан, Сумын Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн ажилтан, сумын нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн ажилтан зэрэг ажил, мэргэжлийн 60 иргэнийг эрх зүйн хөтчөөр бэлтгэлээ. Сургалт  6 дугаар сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Дундговь аймгийн төв Сайнцагаан суманд болж өндөрлөлөө.

Тус сургалтад хөтөлбөрийн дагуу Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ХЗСМСТ-ийн дарга А.Түвшинтулга, Удирдлагын академийн багш, хууль зүйн доктор, дэд профессор А.Алтанзул, МХХ-ны гишүүн, хуульч, хууль зүйн доктор Б.Гүнбилэг, Хувь хүний хөгжлийн институтын захирал, сэтгэл зүйч М.Алтанцэцэг, МХХ-ны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны сахилгын шинжээч Б.Эрдэнэбилэг, Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтэн В.Лут-Очир, Отгонтэнгэр их сургуулийн Иргэний эрх зүйн тэнхимийн багш Б.Мөнхзаяа нар хичээл заалаа.

Эх сурвалж: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн http://nli.gov.mn/?p=5907

Сэтгэгдлүүд