Тогтвортой хөгжлийн боловсролын Мастер багш бэлтгэх сургалт болж байна.

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын Мастер багш бэлтгэх сургалт болж байна.

ЮНЕСКО-н дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “Ази-Номхон далайн орнуудын олон нийтэд түшиглэсэн Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Тогтвортой хөгжлийн боловсролын мастер багш бэлтгэх сургалт 2019 оны 7 сарын 1-5 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд