Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт Завхан аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт Завхан аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа

"Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр"-ийн хүрээнд Завхан аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар, ЗДТГ нийгмийн ажилтан, ТББ болон Монголбанкны ажилтнуудыг Санхүүгийн сургагч багшаар бэлтгэх сургалт Завхан аймагт 8 сарын 24-26-ны едрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Сэтгэгдлүүд