Бүсийн сургалт зохион байгуулах талаар уулзалт боллоо.

Бүсийн сургалт зохион байгуулах талаар уулзалт боллоо.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгээр Тэгш хамруулах боловсролын чиглэлээр орон нутгийн удирдлагууд, насан туршийн боловсролын багш нарыг чадавхжуулах бүсийн сургалт, нөлөөллийн уулзалтуудыг 2019 оны 9-10 саруудад зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Тус бүсийн сургалтуудын талаар НТБҮТ-ийн захирал Л. Болортунгалаг БСШУСЯ-ны ЕББГ-ын Тэгш хамруулан суралцуулах боловсролын бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гэрэлтуяа, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Цэрэннадмид нартай санал солилцлоо.

Сэтгэгдлүүд