Тогтвортой хөгжлийн зорилго - 2030

Тогтвортой хөгжлийн зорилго - 2030

2015 оны 9 дүгээр сард АНУ-ын Нью-Йорк хотноо хуралдсан НҮБ-ын Ерөнхий ассемблейн 70-р чуулганаар Дэлхийн 193 орны удирдагчид 2030 он хүртэлх дэлхий нийтийн хөгжлийн хөтөлбөр болох Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго , 169 зорилтуудыг батлав.

Сэтгэгдлүүд