Баруун бүсийн Насан туршийн боловсролын багш нарын сургалт-туршлага солилцох уулзалт

Баруун бүсийн Насан туршийн боловсролын багш нарын сургалт-туршлага солилцох уулзалт

Баруун бүсийн Насан туршийн боловсролын багш нарын сургалт-туршлага солилцох уулзалт Увс аймгийн Тариалан суманд 2015 оны 8 дугаар сарын 20-22-ны хооронд амжилттай явагдлаа. Тус сургалтанд Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, УБ хотын БЗД, ХУД-ийн НТБТ-ийн захирлууд, Увс, Баянхонгор, Говь-Алтай, Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн 95 багш оролцов. Тус сургалтыг Насан туршийн боловсролын үндэсний төвтэй хамтран амжилттай зохион байгуулсан Увс аймгийн Боловсрол соёлын газар, Тариалан сумын засаг даргын тамгын газар, ерөнхий боловсролын дунд сургууль, соёлын төвийн хамт олонд талархал дэвшүүлье!

Сургалтын үеийн фото агшин

Сэтгэгдлүүд