Дүйцсэн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах семинар болж байна.

Дүйцсэн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах семинар болж байна.

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр БШУЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд дүйцсэн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах үзэл баримтлал, дизайн, сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрт нийцүүлэн боловсруулж буй ажлын явцаа танилцуулах зорилгоор 2020 оны 08 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд ажлын хэсгийн семинар зохион байгуулагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд