Өнөөдөр Бичиг үсгийн олон улсын өдөр тохиож байна.

Өнөөдөр Бичиг үсгийн олон улсын өдөр тохиож байна.

Бичиг үл мэдэх явдлыг устгах талаар олон улс орны Боловсролын сайд нарын Дэлхийн бага хурлаас анх 1966 онд энэ өдрийг бий болгох санаачилгыг дэмжжээ.

Бүх нийтийн бичиг үсгийн боловсролын асуудал нь НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд болон 2030 он хүртэлх Хөгжлийн хөтөлбөрийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болж байна.

Бичиг үсгийн олон улсын өдрийг КОВИД-19-ийн үеийн багшлахуй, суралцахуй сэдвийн дор тэмдэглэж байна.

Сэтгэгдлүүд