“Сургалтын материалыг онлайн болгох” сонгон шалгаруулалтын хугацааг сунгалаа.

“Сургалтын материалыг онлайн болгох” сонгон шалгаруулалтын хугацааг сунгалаа.

Зорилго:  Боловсрол нөхөн олгох “Дүйцсэн хөтөлбөр”-ийн  модулийг онлайн болгох

Нэг. Тавигдах  шаардлага:

 • Оролцогч нь хувь хүн болон багаар оролцож болно.
 • Цахим сургалтын материал боловсруулж, бэлтгэж байсан туршлагатай байх
 • Орчин үеийн техник, технологийн дэвшил, ололтыг өргөн ашиглах чадвартай байх
 • Зайны сургалт болон дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын талаар тодорхой ойлголттой байх

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад бүртгэх:

 • Сонгон шалгаруулалтын материалыг 2016 оны 1 сарын 7-ний өдөр ажлын цагаар хүлээн авна.

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхдээ өөрийн биеэр дор дурдсан материалыг бүрдүүлж ирнэ.

    Нэг. Хувь иргэн  бол:

 • Монгол улсын иргэний үнэмлэх (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)
 • Мэргэжил, мэргэшлийг батлах диплом, үнэмлэх (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)
 • Бүтээлийн жагсаалт  (бичмэл болон цахим хэлбэрээр)
 • Бэлтгэсэн 3 хүртэл цахим хичээл  (технологийн ямарч орчинд ашиглагдах боломжтой)
 • 5 хэвлэлийн хуудас материаллыг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх үнийн санал, үндэслэл тайлбартай
 • Тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл

     Хоёр. Аж ахуйн нэгж бол:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)
 • Байгууллагын албан ёсны танилцуулга
 • Бүтээлийн жагсаалт  (бичмэл болон цахим хэлбэрээр)
 • Бэлтгэсэн 3 хүртэл цахим хичээл  (технологийн ямарч орчинд ашиглагдах боломжтой)
 • 5 хэвлэлийн хуудас материалыг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх үнийн санал, үндэслэл тайлбартай
 • Тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Багшийн хөгжлийн ордон, Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, 204 тоот

Холбогдох утас: 99188597, 99171209

Сэтгэгдлүүд