“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын үндэсний сургагч багш бэлтгэх эхний шатны сургалт явагдлаа.

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын үндэсний сургагч багш бэлтгэх эхний шатны сургалт явагдлаа.

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын ҮНДЭСНИЙ СУРГАГЧ БАГШ бэлтгэх эхний шатны сургалтыг 2016 оны 09-р сарын 28, 29, 30-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад 14 аймгийн Насан туршийн боловсролын 28 багш хамрагдаж Тогтвортой хөгжил, Ногоон хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаар ойлголтоо нэмэгдүүллээ.

Сэтгэгдлүүд