Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс 2016 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр нийслэлийн Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Сэтгэгдлүүд