Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд ажиллаж байна.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд ажиллаж байна.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд ажиллаж байна. 2016.03.21-нд Хийдэд шавилан сууж буй дүйцсэн хөтөлбөрөөр суралцдаг лам хүүхдийн сурах орчинд хяналт үнэлгээ хийв.

Сэтгэгдлүүд