Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нэгжид ажиллаж байна.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нэгжид ажиллаж байна.

Хархорин сумын иргэд, төрийн албан хаагчдаас ирүүлсэн захиалгын дагуу Өвөрхангай аймгийн НТБ-ын төв 100 гаруй төрийн албан хаагч, 50 гаруй иргэдэд 7 чиглэлийн сургалтыг зохион байгуулж, түүнд 16 сумын НТБ-ын нэгжийн аргазүйчид туршлага судлан оролцож байна.

Сэтгэгдлүүд