Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын НТБ-ын нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын НТБ-ын нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын НТБ-ын нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Мөн 16 сумын НТБ-ын нэгжийн аргазүйчид туршлага судлан оролцов.

Сэтгэгдлүүд