Хархорин сумын дүйцсэн хөтөлбөрөөр суралцаж буй лам хүүхдэд боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийв.

Хархорин сумын дүйцсэн хөтөлбөрөөр суралцаж буй лам хүүхдэд боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийв.

Хархорин сумын дүйцсэн хөтөлбөрөөр суралцаж буй лам хүүхдэд боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийв.

Сэтгэгдлүүд