НТБҮТ-ийн мэргэжилтнүүд Тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалтад хамрагдлаа.

НТБҮТ-ийн мэргэжилтнүүд Тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалтад хамрагдлаа.

НТБҮТ-ийн мэргэжилтнүүд Тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалтад хамрагдлаа.

Сэтгэгдлүүд