"Гэр бүлтэй ажиллах арга зүй" сургалт зохион байгуулагдлаа.

"Гэр бүлтэй ажиллах арга зүй" сургалт зохион байгуулагдлаа.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газартай хамтран 'Гэр бүлтэй ажиллах арга зүй' сургалтыг Нийслэлийн Албан бус - насан туршийн боловсролын төвүүдийн гэр бүлийн боловсрол хариуцсан багш нарт зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд