'Хорт зуршлаас сэргийлэх нь' сургалт зохион байгуулагдлаа.

'Хорт зуршлаас сэргийлэх нь' сургалт зохион байгуулагдлаа.

Баянгол, Чингэлтэй дүүргийн Албан бус - насан туршийн боловсролын төвүүдийн 'Амьдрах ухааны танхим'-ын сургалтын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Биднийг Баянгол дүүргийн АБ-НТБТ дээр очиход 40 дүгээр сургуулийн залуу багш нарт 'Амьдрах ухааны сургалтын арга зүй' сэдвээр сургалт явагдаж байсан бол Чингэлтэй дүүргийн АБ-НТБТ дээр өсвөр насны хүүхдүүдэд 'Хорт зуршлаас сэргийлэх нь' сургалт явагдаж байв.

Сэтгэгдлүүд