Говь-Алтай аймгийн НТБТ-ийн багш нарын төлөөлөл НТБҮТ-д ур чадвар дээшлүүлэх сургалтад хамрагдаж, зөвлөн туслах үйлчилгээ авч байна.

Говь-Алтай аймгийн НТБТ-ийн багш нарын төлөөлөл НТБҮТ-д ур чадвар дээшлүүлэх сургалтад хамрагдаж, зөвлөн туслах үйлчилгээ авч байна.

Говь-Алтай аймгийн НТБТ-ийн багш нарын төлөөлөл НТБҮТ-д ур чадвар дээшлүүлэх сургалтад хамрагдаж, зөвлөн туслах үйлчилгээ авч байна.

Сэтгэгдлүүд