Баянзүрх дүүргийн АБ-НТБТ-өөс тус дүүргийн 11-р хорооны иргэдэд зохион байгуулж буй Гэр бүлийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Баянзүрх дүүргийн АБ-НТБТ-өөс тус дүүргийн 11-р хорооны иргэдэд зохион байгуулж буй Гэр бүлийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Баянзүрх дүүргийн АБ-НТБТ-өөс тус дүүргийн 11-р хорооны иргэдэд зохион байгуулж буй Гэр бүлийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Сэтгэгдлүүд