“Амьдрах ухааны танхим”-уудын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

“Амьдрах ухааны танхим”-уудын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

НҮБ-ын Хүн амын сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Залуучуудын хөгжил” төслийн хүрээнд байгуулагдсан “Амьдрах ухааны танхим”-уудын үйл ажиллагаатай танилцах, хяналт-шинжилгээ хийх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор БСШУЯ-ны харьяа НТБҮТ-ийн мэргэжилтнүүд Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод 2016 оны 05 дугаар сарын 19-22-ны өдрүүдэд ажиллалаа.

Сэтгэгдлүүд