"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын сургалт Орхон аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын сургалт Орхон аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төсөлтэй хамтран "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын бүсийн сургалтыг 2016 оны 05-р сарын 20-21 хооронд Орхон аймагт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Булган, Орхон аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил,Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.

Сэтгэгдлүүд