"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын сургалт Ховд аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын сургалт Ховд аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төсөлтэй хамтран "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын бүсийн сургалтыг 2016 оны 06-р сарын 03-04 хооронд Баруун бүсийн тулгуур төв болох Ховд аймгийн Ховд хотод амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Увс, Ховд аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил,Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.

Сэтгэгдлүүд