ХБНГУ-ын DPFA академийн Ерөнхий менежер Thomas Gritz НТБҮТөвд зочиллоо.

ХБНГУ-ын DPFA академийн Ерөнхий менежер Thomas Gritz НТБҮТөвд зочиллоо.

ХБНГУ-ын DPFA академийн Ерөнхий менежер Thomas Gritz 2016 оны 06 сарын 05-11-ний хооронд БСШУЯ-ны харьяа НТБҮТөвд зочилж байна. DPFA академи нь манай улсын НТБҮТөв болон салбар нэгж, тусгай хэрэгцээт болон мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, тус салбарын боловсон хүчнийг чадавхжуулах тал дээр хамтран ажиллах боломжийг судалж байна.

Сэтгэгдлүүд