"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Завхан аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Завхан аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төсөлтэй хамтран "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын бүсийн сургалтыг 2016 оны 06-р сарын 08-09 хооронд Завхан аймгийн Улиастай хотод амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Архангай, Завхан аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил,Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.

Сэтгэгдлүүд